کارمند آنلاین

مطالب مرتبط

آخرین نتیجه رای گیری به وزیران پیشنهادیتصویب‌نامه درخصوص سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرور

  وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایـی ـ مصـوب ۱۳۶۹ ـ به مدت پنج سال از لحاظ بازنشستگـی به میزان شش سال محاسبه می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی  

نمایش ادامه مطلب