عناوين مطالب سایت
دستورالعمل آماده سازی و ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه و معاملاتی شدن - تصویب نامه در مورد نحوه محاسبه تعرفه همودیالیز در بخش خصوصی و خیریه و تعهدات بیمه ای در خصوص آلوگراف- تصویب نامه در مورد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲- تصویب نامه در مورد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۲- آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی- حساب کمک کمیته امداد امام خمینی- عدم ارجاع بیماران جهت تهیه دارو به خارج از مراکز درمانی- آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد- تصویب نامه در خصوص مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی و دو هفته مر- کلاف پیچیده پرداخت فوق‌العاده کارمندان- نتیجه نهایی رای‌گیری مجلس شورای اسلامی به وزیران پیشنهادی :- تصویب‌نامه در خصوص مستثنی شدن سازمان ...از شمول حکم ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری - رأی شماره‌های ۲۳۴ ـ ۲۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی و او- نامه شماره 1257/92/222 مورخ 28/1/92 امور نظامهای پرداخت توسعه مدیریت در خصوص شامل نشدن افزایش ضری- بخشنامه های جهانگیری درخصوص متوقف شدن تمامی استخدام‌ها و تغییر ساختار طرح مهر‌آفرین و ...- قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده- مصوبه شماره ۸۲۴۴۷/ت۴۸۷۲۹ه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ هیات وزیران در خصوص پرداخت فوق العاده ویژه تا ۳۵ درصد به ۲۵- آئین دادرسی کار- نامه رئیس مجلس در خصوص لغو افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارت کشور - تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت فوق العاده شغل- تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت فوق العاده شغل- نرخ دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۲- دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده كارايي و عملكرد (موضوع بند 6 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري )- تصویب نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی- رأی شماره ۵۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۹ و ۱۰ و تبصره های ۲ و ۳ از ماده ۶ آی- قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران- تصویب نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده- أی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برخورداری از حق‌الزحمه دستیاری دوره فوق تخصص- صویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ شماره۱۶۳۷۳۵/ت- رأی شماره ۵۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- تصویب نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده- دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملكرد موضوع بند «ه‍« ماده 3 آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قا- دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده كارايي و عملكرد (موضوع بند 6 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري )- تصویب نامه در خصوص اشتغال مجدد بازنشستگان مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانو- تصویب نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی- تصویب‌نامه درخصوص سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرور- فهرست موضوعی