آرشیو سایت
عناوين مطالب سایت
دستورالعمل آماده سازی و ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی سه

تصویب نامه در مورد نحوه محاسبه تعرفه همودیالیز در بخش خصوصی

تصویب نامه در مورد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خص

تصویب نامه در مورد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دو

آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیف

حساب کمک کمیته امداد امام خمینی

عدم ارجاع بیماران جهت تهیه دارو به خارج از مراکز درمانی

آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام ادار

تصویب نامه در خصوص مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل

کلاف پیچیده پرداخت فوق‌العاده کارمندان

نتیجه نهایی رای‌گیری مجلس شورای اسلامی به وزیران پیشنهادی :

تصویب‌نامه در خصوص مستثنی شدن سازمان ...از شمول حکم ماده

رأی شماره‌های ۲۳۴ ـ ۲۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موض

نامه شماره 1257/92/222 مورخ 28/1/92 امور نظامهای پرداخت ت

بخشنامه های جهانگیری درخصوص متوقف شدن تمامی استخدام‌ها و تغی

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

مصوبه شماره ۸۲۴۴۷/ت۴۸۷۲۹ه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ هیات وزیران در خصوص

آئین دادرسی کار

نامه رئیس مجلس در خصوص لغو افزایش امتیازات موضوع فصل دهم

تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت

تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت

نرخ دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۲

دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده كارايي و عملكرد (موضوع بن

تصویب نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل

رأی شماره ۵۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مو

قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

تصویب نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای

أی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برخورداری

صویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگ

رأی شماره ۵۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تصویب نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای

دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملكرد موضوع بند «ه‍«

دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده كارايي و عملكرد (موضوع ب

تصویب نامه در خصوص اشتغال مجدد بازنشستگان مندرج در بندهای (ا

تصویب نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل

تصویب‌نامه درخصوص سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره (۵) ما

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0043 ثانیه