عناوين مطالب سایت
دستورالعمل آماده سازی و ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه و معاملاتی شدن

تصویب نامه در مورد نحوه محاسبه تعرفه همودیالیز در بخش خصوصی و خیریه و تعهدات بیمه ای در خصوص آلوگراف

تصویب نامه در مورد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲

تصویب نامه در مورد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۲

آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

حساب کمک کمیته امداد امام خمینی

عدم ارجاع بیماران جهت تهیه دارو به خارج از مراکز درمانی

آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

تصویب نامه در خصوص مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی و دو هفته مر

کلاف پیچیده پرداخت فوق‌العاده کارمندان

نتیجه نهایی رای‌گیری مجلس شورای اسلامی به وزیران پیشنهادی :

تصویب‌نامه در خصوص مستثنی شدن سازمان ...از شمول حکم ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری

رأی شماره‌های ۲۳۴ ـ ۲۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی و او

نامه شماره 1257/92/222 مورخ 28/1/92 امور نظامهای پرداخت توسعه مدیریت در خصوص شامل نشدن افزایش ضری

بخشنامه های جهانگیری درخصوص متوقف شدن تمامی استخدام‌ها و تغییر ساختار طرح مهر‌آفرین و ...

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

مصوبه شماره ۸۲۴۴۷/ت۴۸۷۲۹ه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ هیات وزیران در خصوص پرداخت فوق العاده ویژه تا ۳۵ درصد به ۲۵

آئین دادرسی کار

نامه رئیس مجلس در خصوص لغو افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارت کشور

تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت فوق العاده شغل

تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت فوق العاده شغل

نرخ دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۲

دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده كارايي و عملكرد (موضوع بند 6 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري )

تصویب نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی

رأی شماره ۵۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۹ و ۱۰ و تبصره های ۲ و ۳ از ماده ۶ آی

قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

تصویب نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده

أی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برخورداری از حق‌الزحمه دستیاری دوره فوق تخصص

صویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ شماره۱۶۳۷۳۵/ت

رأی شماره ۵۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تصویب نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده

دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملكرد موضوع بند «ه‍« ماده 3 آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قا

دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده كارايي و عملكرد (موضوع بند 6 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري )

تصویب نامه در خصوص اشتغال مجدد بازنشستگان مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانو

تصویب نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی

تصویب‌نامه درخصوص سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرور

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0028 ثانیه